Tavan Fiyat Hesapla
Tarife Kapsamı : Abone Grubu :
Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi :
Tüketim Miktarı :

Açıklamalar
* Bu modülde, 'Ticarethane - AG - Tek Terimli - Tek Zamanlı' tüketiciler için kademe esaslı dinamik tavan fiyat hesaplanmaktadır. Her bir tüketim miktarı için farklı bir tavan fiyat uygulanmalıdır.