Elektrik Fatura Hesaplama
İlk Okuma Tarihi:


Açıklamalar
* Bu sayfada elektrik faturanız ulusal tarife üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer tedarikçiniz özel ise program size tüketiminizin ulusal tarife üzerinden hesaplanması durumunda oluşacak vergi ve fonlar dahil toplam fatura tutarınızı gösterecektir.
** Önceki dönem borçları, gecikme zammı, kesme/bağlama, güç aşımı, reaktif ve emreamade kapasite bedeli yukarıdaki hesaplamaya dahil değildir.
*** Bütün abone grupları için hesaplamalar 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre hesaplanan Elektrik Tüketim Vergisini içermektedir. Program Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan tüketiciler için olması gereken fatura tutarından Elektrik Tüketim Vergisi kadar daha yüksek bir tutarı gösterecektir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.
**** Önceki dönemden kalan ve/veya sonraki dönemde mahsuplaşmak üzere hesaplanan yuvarlamalardan dolayı faturanızda ±10 kuruş fark oluşabilir.